Szukaj artykułów
Od Do

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 38

12

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Rozstrzygnięcie - Świadczenie usług transportowych Artur Jackowski 2021-05-27 zobacz
2 Zapytanie ofertowe - zakup i montaż klimatyzacji Artur Jackowski 2021-05-14 zobacz
3 Zapytanie ofertowe - usługi remontowe Artur Jackowski 2021-05-14 zobacz
4 Zaproszenie ofertowe - Świadczenie usług transportowych Artur Jackowski 2021-05-07 zobacz
5 Majątek Artur Jackowski 2021-04-12 zobacz
6 Budżet Artur Jackowski 2021-04-12 zobacz
7 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Artur Jackowski 2021-03-31 zobacz
8 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Artur Jackowski 2021-03-23 zobacz
9 Zaproszenie ofertowe - usługa brakowania dokumentacji Artur Jackowski 2021-03-16 zobacz
10 Rozstrzygnięcie nr 1 - usługa brakowania dokumentacji Artur Jackowski 2021-03-15 zobacz
11 Zaproszenie ofertowe - usługa brakowania dokumentacji Artur Jackowski 2021-02-18 zobacz
12 Informacja o unieważnieniu postępowania Artur Jackowski 2021-02-08 zobacz
13 Deklaracja dostępności Artur Jackowski 2020-09-23 zobacz
14 Sprawozdania finansowe Małgorzata Gackowska 2020-05-06 zobacz
15 Informacja dot. kontaktu Artur Jackowski 2020-03-12 zobacz
16 Komunikat odwoławczy dotyczący przekroczenia badań wody Artur Jackowski 2019-12-13 zobacz
17 Komunikat dotyczący przekroczenia badań wody Artur Jackowski 2019-12-06 zobacz
18 Pliki do pobrania Małgorzata Gackowska 2019-10-18 zobacz
19 System Zarządzania Jakością Małgorzata Gackowska 2019-08-01 zobacz
20 Inspektor Ochrony Danych Małgorzata Gackowska 2019-08-01 zobacz
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się