2019-08-01

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe dostępne w załącznikach:

  • Bilans jednostki budżetowej
  • Rachunek zysków i strat jednostkowy
  • Informacja dodatkowa jednostkowa
  • Zestawienie zmian w funduszu jednostkowe

Załączniki

  2018_informacja_dod..._Swieciu2.pdf 672,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_bilans_PSSE_w_Swieciu.pdf 933,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_RZiS_PSSE_w_Swieciu.pdf 772,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_ZZwF_PSSE_w_Swieciu.pdf 500,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2019 Bilans PSSE w Świeciu.pdf 1,1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2019 ZZwF PSSE w Świeciu.pdf 740,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2019 RZiS PSSE w Świeciu.pdf 955,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2019 Informacja dod... Świeciu.pdf 4 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2020 Bilans PSSE w Świeciu.pdf 635,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2020 Informacja dod... Świeciu.pdf 3,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2020 RZiS PSSE w Świeciu.pdf 422,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2020 ZZwF PSSE w Świeciu.pdf 128,47 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się